Cookiebeleid

Deze website gebruikt net zoals vele andere websites cookies en soortgelijke technologieën zoals pixels, bakens, enz., waarnaar hierna ook verwezen wordt met het begrip “cookies”. Het gebruik ervan wordt beheerst door het cookiebeleid van Mitula Group.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die via een website of app gestuurd worden en opgeslagen worden in de browser of op het apparaat van de gebruiker. Op deze manier hebben de websites die ze sturen toegang tot de vorige activiteiten van de gebruiker. Deze cookies kunnen door ons of door onze partners gegenereerd worden.

2. Welke types cookies gebruiken de websites van Mitula Group?

Op basis van het gebruik:

Op basis van hun installatieduur:

Afhankelijk van hun herkomst:

Cookies kunnen een uniek ID genereren, maar Mitula Group combineert dit ID nooit met persoonsgegevensidentificatoren.

3. Van welke cookies maken de websites van Mitula Group gebruik?

De websites van Mitula Group gebruiken verschillende cookies, afhankelijk van het domein en de website of de activiteit van de app. Via deze link kunt u naar een tabel gaan die een overzicht geeft van alle cookies die op de sites en apps van Mitula Group gebruikt worden (tenzij er een specifieke site wordt vermeld, worden deze cookies gebruikt op alle websites en in alle apps van Mitula Group).

4. Waarvoor gebruiken we cookies bij Mitula Group?

Onze websites en apps maken gebruik van cookies om:

Alle informatie zal behandeld worden zoals aangegeven staat in het privacybeleid of de -bepaling die de gebruiker tijdens zijn registratie geaccepteerd heeft en zoals er aangegeven staat in dit cookiebeleid.

Cookies die geïnstalleerd zijn door de derde partijen die vermeld zijn in dit document, worden verwerkt voor de doeleinden die vermeld staan in hun respectieve privacybeleiden die u kunt raadplegen op de hierboven vermelde link. Het gebruik van analytische cookies is gelegitimeerd door het belang van Mitula Group in het op de hoogte zijn van de services die aan zijn gebruikers geleverd worden en de verbetering ervan. Er wordt te allen tijde verzekerd dat de rechten en vrijheden van de gebruikers niet in het gedrang komen. Om dit te garanderen wordt er in verschillende delen van dit beleid aan de gebruiker meegedeeld hoe hij zich kan uitschrijven voor deze analyse. De rechtsgrond die het gebruik van de andere cookies legitimeert (die cookies die niet technische zijn of essentieel zijn voor het gebruik van de website of de app) is de toestemming van de gebruiker. U geeft uw toestemming wanneer u de websites of de apps van Mitula Group verder gebruikt of wanneer u het gebruik van de cookies accepteert. De gebruiker kan niettemin het gebruik van cookies weigeren aan de hand van de verschillende mechanismen die vermeld staan in dit beleid. Aangezien echter unieke identificatoren de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maken, zullen de rechten op toegang, correctie, beperking en portabiliteit, zoals die verleend worden in de gegevensbeschermingsvoorschriften, niet van toepassing zijn, tenzij de gebruiker bijkomende informatie kan verstrekken die aantoont dat zijn/haar identiteit gelinkt kan zijn aan de cookies. Indien de gebruiker van mening is dat zijn/haar recht op gegevensbescherming geschonden is, kan hij/zij een klacht indienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit of bij onze functionaris inzake gegevensbescherming (dpo@mitulagroup.com).

5. Gebruiken we cookies op verschillende sites?

Ja en we verstrekken informatie over cookies op elke site. We stellen u er ook van op de hoogte dat onze sites cookies kunnen gebruiken op sociale netwerken die niet door ons beheerd worden. Lees a.u.b. de leidraad inzake het gebruik en cookies van onze providers van sociale netwerken, voordat u er gebruik van maakt:

6. Kan ik de instellingen van cookies uitschakelen of wijzigen?

Ja, cookies kunnen worden uitgeschakeld. Als u er echter voor kiest deze instelling te gebruiken, kan het zijn dat u geen toegang hebt tot sommige delen van onze website. Dit kan leiden tot een minder efficiënte navigatie en het onvermogen om te genieten van al onze services. U kunt de instellingen van de browser die op uw computer geïnstalleerd is, openen om de geïnstalleerde cookies te bekijken, te blokkeren of te verwijderen. U kunt informatie vinden over hoe u dit kunt doen via de onderstaande links, als u een van de volgende browsers gebruikt:

Firefox | Chrome | Explorer | Safari | Opera

Als u ervoor kiest om permanent de cookies aan de hand waarvan we u advertenties tonen die aangepast zijn aan uw waarschijnlijke interesses te verwijderen, kunt u dit doen via http://www.youronlinechoices.com (EU), http://optout.aboutads.info (VS) en/of http://youradchoices.ca (CA) waar u de op gedrag gebaseerde advertentiecookies die op uw webbrowser geïnstalleerd zijn, kunt deactiveren, alsook uw voorkeuren kunt selecteren voor op gedrag gebaseerde advertenties.

7. Wijzigingen of updates aan dit beleid

Het cookiebeleid kan wegens updates of wijzigingen in de wetgeving te allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. We zullen proberen onze gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen aan dit beleid, zodat ze er hun voorafgaande toestemming voor kunnen geven, maar we raden u aan dit beleid van tijd tot tijd eens te raadplegen. Als u de site gebruikt nadat er wijzigingen aan het beleid zijn uitgevoerd, impliceert dat dat u dat beleid accepteert. Laatst bijgewerkt: 30 mei 2018